شرایط گارانتی
تمام محصولات تحت گارانتی تولید کنندگان هستند مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد. برای اینکه شرایط گارانتی معتبر باشد، حتما باید محصول را در هنگام تحویل بار بررسی کنید. هنگامی که آسیب دیدید، ثبت کنید و محصول را دریافت نکنید. تغییرات ایجاد شده روی محصول، تغییر شکل محصول یا خراب شدن طرح اصلی محصول شامل گارانتی نمی شود.

سیاست بازگشت محصول
اگر محصولی که در سایت ما خریداری کرده اید معیوب تشخیص داده شد، باید حداکثر ظرف 7 روز از تاریخ تحویل، از قسمت پشتیبانی آنلاین صفحه ما با ما تماس بگیرید. پس از این اطلاعات، محصول معیوبی که با شرکت باربری برای ما ارسال می کنید، با محصول جدید جایگزین می شود. در صورتی که ایراد کالای سفارش داده شده به دلیل استفاده مشتری باشد و یا کالا در مدت 7 روز استفاده شده باشد، کالا قابل عودت یا تعویض نمی باشد. با توجه به شرایط بازگشت و تعویض محصول، اقدامات مطابق با قانون حمایت از مصرف کننده شماره 4077 ضروری است.