عضو محترم شرکت آب افزار ویرا

 

شرکت آب افزار ویرا برخی از اطلاعات شخصی شما (نام، سن، علایق، ایمیل و غیره) را برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان خود از شما درخواست می کند. این اطلاعات جمع‌آوری‌شده در سرورهایاین شرکت، تنها در بدنه، مطالعات طراحی و فعالیت‌های ویژه مشتریان برای دوره‌های تبلیغاتی ویژه مشتریان استفاده می‌شود. از مطالعات “طبقه بندی” با هدف عدم ارسال ایمیل های ناخواسته استفاده می شود.

آب افزار ویرا  اطلاعات جمع آوری شده از فرم های عضویت را بدون اطلاع عضو مورد نظر یا موارد دیگر با اشخاص ثالث به اشتراک نمی گذارد و به هیچ دلیلی غیر از فعالیت برای مقاصد تجاری استفاده نمی کند یا نمی فروشد. این شرکت جدای از اطلاعات شخصی درخواست شده در آدرس های پست الکترونیکی و فرم های عضویت، حرکات بازدیدکنندگان و اولویت هایی را که در طول استفاده از سایت نظارت می کند، تجزیه و تحلیل و تفسیر می کند. این داده‌های آماری که حاوی اطلاعات شخصی نیستند، می‌توانند با شرکای تجاری به اشتراک گذاشته شوند تا تجربه خرید ویژه‌تر و موثرتری را برای مشتریان به اشتراک بگذارند. .

اطلاعات مشتری تنها در صورتی می تواند به مقامات رسمی افشا شود که این اطلاعات به طور مقتضی از سوی مقامات رسمی درخواست شده باشد و در مواردی که موظف است طبق مقررات قانون اجباری جاری به مقامات رسمی اظهارنظر کند. فقط مشتری می تواند به تمام اطلاعاتی که مشتری وارد سیستم می کند دسترسی داشته باشد و فقط مشتری می تواند این اطلاعات را تغییر دهد. دسترسی به این اطلاعات و تغییر آن برای شخص دیگری امکان پذیر نیست.

اطلاعات کارت اعتباری درخواستی شما در صفحه پرداخت در سرورهای یا شرکت هایی که به آن خدمات ارائه می دهند نگهداری نمی شود تا امنیت مشتریان گرامی در خرید در بالاترین سطح حفظ شود. به این ترتیب، اطمینان حاصل می شود که تمام تراکنش های پرداخت بین بانک شما و رایانه شما از طریق رابط انجام می شود.

اعضای ما، با درخواست آب افزار ویرا

یادگیری اینکه آیا داده های شخصی پردازش می شوند یا خیر،
اگر اطلاعات شخصی پردازش شده باشد، درخواست اطلاعات در مورد آن،
یادگیری هدف از پردازش داده های شخصی و اینکه آیا آنها مطابق با هدف آن استفاده می شوند،
شناخت اشخاص ثالثی که داده های شخصی در داخل یا خارج از کشور به آنها منتقل می شود،
درخواست تصحیح اطلاعات شخصی در صورت ناقص بودن یا پردازش نادرست،
درخواست حذف یا از بین بردن داده های شخصی در چارچوب شرایط مقرر در قانون مربوطه،
درخواست اطلاع رسانی اصلاح، حذف و از بین بردن داده های شخصی به اشخاص ثالث مطابق با قوانین مربوطه،
اعتراض به ظهور نتیجه ای علیه خود شخص با تجزیه و تحلیل داده های پردازش شده منحصراً از طریق سیستم های خودکار،
درخواست جبران خسارت در صورت آسیب ناشی از پردازش غیرقانونی داده های شخصی،
حقوق دارد.

ممکن است پاسخ مثبت/منفی موجه خود را مطابق با درخواست های فوق الذکر به صورت مکتوب یا دیجیتال ارائه دهد. در صورتی که تراکنش های موضوع درخواست مستلزم هزینه باشد، می توان بر اساس تعرفه تعیین شده طبق ماده 13 قانون حمایت از داده های شخصی شماره 6698 توسط هیئت حفاظت از اطلاعات شخصی، کارمزد دریافت کرد.